Oferta

Kancelaria Adwokacka kierowana przez mecenasa Rafała Wiecheckiego świadczy pomoc prawną, a w szczególności udziela porad prawnych, sporządza opinie prawne, opracowuje projekty aktów prawnych oraz występuje przed sądami, organami ścigania i urzędami.

Pomoc prawna świadczona jest osobom fizycznym, osobą prawnym, podmiotom gospodarczym oraz jednostką organizacyjnym.

Kancelaria prowadzi obecnie stałą bieżącą obsługę prawną spółek: akcyjnych oraz z ograniczoną odpowiedzialnością, jak również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Pomagamy naszym klientom zarządzać ryzykiem codziennych operacji gospodarczych i minimalizować błędy związane z obszarem aktywności gospodarczej.

Kancelaria świadczy usługi również dla klientów indywidualnych, czyli osób fizycznych. Zawsze przed podjęciem decyzji o prowadzeniu określonej sprawy informujemy naszych klientów o jej  stanie faktycznym i prawnym, analizujemy problem, przedstawiamy warianty działania i dopiero wówczas podejmujemy decyzję o dalszych krokach postępowania.

Z myślą o naszych klientach indywidualnych specjalizujemy się w następujących dziedzinach prawa:
- prawo cywilne (analiza i sporządzanie umów, udzielanie porad i opinii prawnych dotyczących czynności faktycznych i prawnych, reprezentacja klienta przed organami wymiaru sprawiedliwości oraz urzędami administracji państwowej i samorządowej, sporządzanie pism procesowych, prowadzenie negocjacji i mediacji, których celem jest zawarcie ugody lub zmiana stosunku prawnego, sprawy związane z prawem własności oraz innych praw rzeczowych)

- prawo gospodarcze (sprawy rejestracyjne w Krajowym Rejestrze Sądowym, spory pomiędzy przedsiębiorcami np. o zapłatę, sprawy związane z funkcjonowaniem spółek, a w szczególności spółek cywilnych, jawnych, partnerskich, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych np. powstanie spółki, prowadzenie spraw spółki i jej reprezentacja, prawa i obowiązki organów spółek oraz wzajemne relacje między organami, likwidacja spółki)

- prawo spadkowe (sprawy o dział spadku, przyjęcie i odrzucenie spadku, dziedziczenie ustawowe i testamentowe , stwierdzenia nabycia spadku, spis inwentarz i zabezpieczenie spadku, dochodzenie zachowku, zapisy i polecenia, darowizny a dziedziczenie)

- prawo rodzinne i osobowe (sprawy np. rozwodowe, separacje, o podział majątku, postępowania alimentacyjne, z zakresu władzy rodzicielskiej, zaprzeczenia i ustalenia ojcostwa, przysposobienie)

- prawo karne (reprezentacja w postępowaniu karnym, zarówno przygotowawczym, jak i sądowym, w charakterze obrońcy, pełnomocnika pokrzywdzonego lub oskarżyciela posiłkowego, a także powoda cywilnego).

Współpracujemy z wieloma Kancelariami Adwokackimi i Radców Prawnych.

E-mail: pytanie@adwokat-wiechecki.pl